PREVIOUS

THUMBNAIL PAGE

Boxer

Boxer

Flashy fawn at  8weeks.  Reuben & Alexandra Dourte. http://windwardfarms.com/Boxers.html  

NEXT